Kontakt

BRF Fjärilen
Gånsviksvägen 4
87160 Härnösand

Fakturaadress

Brf Fjärilen
Kund-id FTX3455
FE 301
105 69 Stockholm

Faktura e-post: inbox.lev.1273356@arkivplats.se

 

Styrelsen kan nås via brevlåda i trapphuset på Kastellgatan 46.

Felanmälan, fastighetsvård och köförfrågningar till motorvärmare och garage:

Fastighets Competens AB (tidigare Kåjaw) har hand om fastighetsskötseln sedan 1 februari 2011. Fastighets Competens har vardagar tillsyn av fastighetens inre och yttre ytor. De sköter bland annat snöröjning och sandning vintertid och klippning av gräsmattor och ansning av växter och buskar sommartid. Städning av tvättstugan, torkrum och mangelrum samt källargångar ingår också i deras ansvar. Dock har alla ett ansvar att städa efter sig när man använt tvättstuga och torkrum.

Vem som ska ta emot din felanmälan?

Fastighetsskötseln utförs av Fastighets Competens. Fastighetsansvarig är Henrik Andersson.

Kontakt telefonnummer:

Henrik Andersson, Fastighetsansvarig (även journummer): 070-636 77 05

Fastighets Competens (dagtid):  0611-134 77