Kontakt

BRF Fjärilen
Gamla Karlebyvägen 17f
871 33 Härnösand

Felanmälan, fastighetsvård och köförfrågningar till motorvärmare och garage:

Kåjaw fastighetsservice AB har hand om fastighetsskötseln sedan 1 februari 2011. Kåjaw har vardagar tillsyn av fastighetens inre och yttre ytor. De sköter bland annat snöröjning och sandning vintertid och klippning av gräsmattor och ansning av växter och buskar sommartid. Städning av tvättstugan, torkrum och mangelrum samt källargångar ingår också i deras ansvar. Dock har alla ett ansvar att städa efter sig när man använt tvättstuga och torkrum.

Vem som ska ta emot din felanmälan?

Fastighetsskötseln utförs av Kåjaw Fastighetsservice AB. Fastighetsansvarig från Kåjaw är Henrik Andersson.

Kontakt telefonnummer:

Henrik Andersson, Fastighetsansvarig (även journummer): 070-636 77 05

Kåjaw Fastighetsservice (dagtid):  0611-134 77