Trivselregler

 

För allas trivsel vill vi att det ska fungera på följande sätt i vår bostadsrättsförening

 • När vi har använt tvättstugan, torkrum och mangelrum städar vi efter oss. Vi blöttorkar golven och torktumlarna ska rengöras från ludd. Vi kommer också ihåg att parkera bokningstaggen om vi inte bokar ny tid.
 • Vi sänker ljudnivån på radio, stereo, TV och andra apparater samt rör oss tyst i trapphuset efter kl 22.00.
 • Vi tänker på brandrisken och röker ej i källare och garage eller vind. Gasbehållare och annat brandfarligt material får inte förvaras inom fastigheten..
 • Vi släcker ljuset efter vistelse i källarutrymmen, vind och garage och ser till att dörrar är ordentlig låsta. Portarna låses automatiskt kl 21.00 och får inte ställas upp genom att lägga något emellan.
 • Vi parkerar fordon på avsedda platser. De som har förhyrda parkeringar ställer sina fordon där. Utanför ingångarna parkerar vi inte, utan det utrymmet är endast avsett för i- och urlastning. Vi måste se till att utryckningsfordon kan ta sig fram till portarna.
 • Vi kör inte bil på gräsmattorna.
 • Vi ställer inte ut sopor, skor, dörrmatta eller andra prylar i trapphuset.
 • Husdjur får inte vara störande. Det gäller även boende vid fester.
 • Om fel uppstår i lägenheten, t ex stopp i avlopp eller vattenläcka och innehavaren inte kan åtgärda det, så meddela Kåjaw.
 • Vi matar inte fåglar, kastar inte skräp (fimpar o ölburkar) och skakar inte mattor från balkongerna och vi snöröjer dem på vintern.
 • När vi använt paviljongerna så städar vi efter oss.
 • Särskild kölista till garage och motvärmare finns hos Henrik Andersson, Kåjaw och han nås på telefonnummer 070-63 67 705.