Trivselregler

För allas trivsel vill vi att det ska fungera på följande sätt i vår bostadsrättsförening

När vi har använt tvättstugan, torkrum och mangelrum städar vi efter oss. Vi blöttorkar golven och torktumlarna ska rengöras från ludd. Vi kommer också ihåg att parkera bokningstaggen om vi inte bokar ny tid.

Vi sänker ljudnivån på radio, stereo, tv och andr apparater samt rör oss tyst i trapphuset mellan kl 22.00 och 06.00.

Vi tänker på brandrisken och röker ej i källare och garage eller vind. Gasbehållare och annat brandfarligt material får inte förvaras inom fastigheten.

Vi släcker ljuset efter vistelse i källarutrymmen, vind och garage och ser till att dörrar är ordentlig låsta. Portarna låses automatiskt kl 21.00 och får inte ställas upp genom att lägga något emellan.

Vi parkerar fordon på avsedda platser. De som har förhyrda parkeringar ställer sina fordon där. Utanför ingångarna parkerar vi inte, utan det utrymmet är endast avsett för i- och urlastning. Vi måste se till att utryckningsfordon kan ta sig fram till portarna.

Vi kör inte bil på gräsmattorna och naturligtvis parkerar vi inte heller på dem. Informera gärna era besökare.

Vi ställer inte ut sopor, skor, dörrmatta eller andra prylar i trapphuset.

Husdjur får inte vara störande. Det gäller även boende vid fester.

Om fel uppstår i lägenheten, t ex stopp i avlopp eller vattenläcka och innehavaren inte kan åtgärda det, så meddela Henrik Andersson, Kåjaw på telefonnummer 070-636 77 05.

Vi matar inte fåglar, varken på konventionellt sätt eller genom att kasta ut mat från balkongerna till dem.

Vi kastar inte skräp (fimpar o ölburkar) och skakar inte mattor från balkongerna och vi snöröjer dem på vintern.

Tips för fimpar: Skaffa burk, hink eller liknande och fyll till hälften med sand. Perfekt att fimpa i och hjälper till att hålla markområden runt balkongerna ”fimpfria”.

När vi använt paviljongerna så städar vi efter oss.

Särskild kölista till garage och motvärmare finns hos Henrik Andersson, Kåjaw och han nås på telefonnummer 070-636 77 05.

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att lämna motorvärmarsladdar kvar i stolparna när inget fordon är inkopplat.

Alltså: Innehavare av motorvärmarplats måste ovillkorligen avlägsna sladd som inte är ansluten till fordon.

Det är av två skäl inte tillåtet att förvara diverse material och utrustning på trappavsatserna.

Av säkerhetsskäl. Räddningstjänsten menar att trappavsatserna skall vara rena.

För att det medför extra arbete för dem som sköter trappstädningen.