Föreningens styrelse

Hans Kjellgren, Ordförande

Karin Andersson
Hans Kjellgren
Gunnar Moberg
Bernt Nordling
Christer Skyttberg
Jens Westman

Därtill är Lars T Jarl och Anders Näslund adjungerad i styrelsen.

Stadgar

Hämta föreningens stadgar som pdf.

Protokoll från föreningens årsmöten

Föreingens årsstämma 2012

Föreningens årsstämma 2013

Föreningens extra årsstämma 2014

Föreningens årsstämma 2015

Föreningens årsstämma 2016

Föreningens årsstämma 2017

Föreningens årsstämma 2018

Föreningens extra årsstämma 2018

Föreningens extra årsstämma 2019

Årsredoving

Årsredovisning räkenskapsåret 2017